Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuję NOWY wzór wniosku o dofinansowanie wapnowania gleb. Poprawny wzór wniosku został zamieszczony dn. 01.11.2019 r. na stronie: https://www.schr.gov.pl/p,231,wniosek-do-wfosigw

Należy wybrać odpowiedni formularz w zależności od położenia gruntów np:
- dla właścicieli gruntów położonych w woj. podlaskim oraz woj. warmińsko-mazurskim obowiązuje Wniosek ogólny + 4 załączniki o pomocy de minimis
- dla właścicieli gruntów  położonych w woj. mazowieckim - WFOŚIGW Warszawa
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb - wapnowanie - szczegóły na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
Logo UELogo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup młynów glebowych związany z realizacją monitoringu gleb w ramach PROW 2014 -2020,  współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach działania pomocy technicznej.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywany wynik operacji: zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla instytucji odpowiedzialnych za monitorowanie działań określonych w przepisach.

Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu - strona KSChR

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok, tel. 85 743841;

Kontakt do Inspektora ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  - Realizacja zapisu ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu / Dz. U. 2007 nr 147 poz. 1033/;
Kontakt do Inspektora ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

4)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

5)       posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)      podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.