Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku

ul. Ogrodowa 10

15-027 Białystok

 

Informacje dotyczące stanowiska pracy:

1/ Nazwa stanowiska – Asystent

2/ Miejsce wykonywania pracy- Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku,

                                                    ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok,

3/  Warunki pracy:

  • praca w laboratorium,
  • praca związana  z przyjmowaniem próbek do badań oraz ze  stosowaniem odczynników chemicznych oraz obsługą aparatury i wyposażenia pomiarowo-badawczego,
  • obsługa monitorów ekranowych,

4/ Zakres zadań:

  • wykonywanie badań laboratoryjnych gleb (analiz klasycznych oraz instrumentalnych, m.in.  techniką FAAS ),
  • nadzorowanie wyposażenia pomiarowo-badawczego,
  • opracowanie i dokumentowanie wyników badań,
  • przyjmowanie próbek do badań,
  • realizacja instrukcji, norm i procedur na stanowisku pracy.
  • uczestnictwo i zakresie utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania w laboratorium,
  • opracowywanie procedur badawczych, wdrażanie nowych metod badawczych.

5/ wymagania –  oczekiwania pracodawcy

·         wykształcenie wyższe chemiczne,

·         samodzielność, inicjatywa, odpowiedzialność i  rzetelność -  postępowanie zgodnie z procedurami,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         komunikatywność i umiejętność analitycznego myślenia,

·         umiejętność obsługi komputera w pakiecie Office.

·         znajomość systemu zarządzania w oparciu o normę PN-EN-ISO/IEC 17025.

6/ staż pracy :   1 miesiąc

7/ rodzaj zatrudnienia – pełny wymiar czasu pracy,

                                          praca jednozmianowa,

                                          umowa na czas określony,

8/ wynagrodzenie – wynagrodzenie miesięczne ( uwzględniające dodatek stażowy)  + premia,

9/miejsce składania ofert pracy - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku

                                                    ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok,

10/ telefon kontaktowy - 85 743 58 41

11/ wymagane dokumenty - CV i  list motywacyjny  oraz kserokopie dokumentów  
                                              potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

12/ termin składania ofert  - 10 lipca 2018r.

13/ zatrudnienie –  w lipcu 2018r.