Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa /DAOR/ jest jednym z dwóch kluczowych działów Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej - dawniej Dział Terenowy.


Do głównych zadań działu należy szeroko rozumiane doradztwo w zakresie nawożenia, pozyskiwanie prób do badań, prowadzenie szkoleń, reprezentowanie Stacji podczas targów, wystaw, konferencji,  realizacja prac powierzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi /m.in. monitoring azotu mineralnego w 307 wytypowanych, stałych punktach/.


Każdego z zatrudnionych pracowników w dziale cechuje bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących nawożenia, doradztwa rolniczego, chemii rolnej. Bardzo wysoka kultura osobista, wieloletnie doświadczenie, wyższe wykształcenie, systematyczne szkolenia, to dodatkowe atuty naszych pracowników.


Jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających zleceniodawców, z powodzeniem obsługujemy największe gospodarstwa rolne, jak również te mniejsze.


Każdego roku nasi specjaliści pozyskują kilkadziesiąt tysięcy próbek gleb do badań, zlecają także szereg innych analiz /nawozy, pasze, itp./


Dzięki dobrej lokalizacji poszczególnych specjalistów terenowych dojeżdżamy do każdego rolnika, nawet w najbardziej odległe zakątki województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego /wg ustalonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą rejonu działania/.

Działem kieruje Pani mgr inż. Urszula Zimnoch