Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego nr AB 823 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji - odnośnik do akredytacji

Gwarancją jakości wykonywanych badań laboratoryjnych jest:
  • wykwalifikowany personel;
  • wysokiej klasy aparatura pomiarowo-badawcza;
  • kontrola jakości badań laboratoryjnych realizowana w oparciu o system kontroli wewnętrznej. Międzylaboratoryjne badania porównawcze prowadzone są w ramach 17 okręgowych stacji.

Działem kieruje Pani mgr inż. Elżbieta Ejsmont