Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa ogłasza trzeci przetarg publiczny na sprzedaż samochodu. Szczegóły tutaj