Drukuj
Kategoria: O nas
Odsłony: 14636


zgodnie z art. 18  Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.o nawozach i nawożeniu.


1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych,

2. Doradztwo w sprawach nawożenia,

3. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

4. Wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin i nawozów

   oraz prawidłowym stosowaniu nawozów,

5.Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4;

6.Tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz

   zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu;

7. Ponadto Stacja:

 Inne zadania wykonywane przez Stację

1. Od 2008 roku nasza Stacja – realizując przepisy art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U Nr 147, poz. 1033) -  prowadzi badania monitoringowe:


Wyniki badań monitoringowych przekazywane są do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, która gromadzi je i przekazuje do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, instytutów resortowych (IUNG-PIB i IMUZ – obecnie Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z s. w Falentach) oraz przedkłada informację o przekazaniu baz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2. Pobieranie próbek nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do badań i wydania opinii przez upoważnione instytuty na rzecz podmiotów starających się o uzyskanie zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie ich do obrotu.